Materiaalia

 

Learning for Integration -järjestöllä on myös laaja kokemus erilaisen opetusmateriaalien luomisesta. Tarkoituksenamme on tuottaa vapaasti ladattavaa materiaalia sekä opettajille että opiskelijoille luokassa tai vapaa-ajalla käytettäväksi. Osaa tästä materiaalista käytetään lasten leikkiryhmissä, nuorten kieliryhmissä sekä kielikahvilassa.