Svenska

Learning for integration (LFI) är en ideell organisation som grundades 2012 i Finland.

LFI verkar för  att främja inlärning av språk och kulturell medvetenhet  för  migranter, invandrar-och flyktingbarn samt ungdomar i Finland och i de övriga nordiska länderna i syfte att underlätta deras integration i den nya kulturen och utvecklingen av ett mångkulturellt samhälle. Därutöver essutom är vårt syfte att stödja svenskan i Finland. Att lära sig språket i det nya landet är alltid en utmaning  och vi vill stödja invandrare i denna process, samt hjälpa till att uppnå ett socialt balanserat liv i sitt nya hemland.

Vi har en gedigen bakgrund inom språkundervisning och skapandet av undervisningsmaterial, och vi vill använda denna erfarenhet för att stödja vår verksamhet  att skapa språkmedvetenhet genom aktiviteter såsom lekgrupper för förskolebarn, utbyte av språk i språkgrupper, gratis språkinlärningsmaterial och möjlighet att använda eLearning i alla åldrar.

Besök gärna vår nya hemsida www.lfi.fi att läsa mer om vårt arbete.

 

Följ oss på sociala medier: 

Facebook: https://www.facebook.com/LearningForIntegration

Slideshare: http://www.slideshare.net/learningforintegration