Partners

Vi söker partners för eLearning- och mLearningprojekt samt andra språkprojekt där målet är att förbättra språkkunskaper och integration av invandrare i Finland och de övriga nordiska länderna. Om du är intresserad av samarbete, kontakta oss!

Om du är intresserad av volontärarbete som lärare eller assistent för lekgrupperna eller språkundervisning för tonåringar, kontakta oss!